English version English
version
WWW, sw, hw
Úvod 
Produkty 
   Autoservis 
   Doprava 
   Výroba Uni 
   Provízie 
   Vrátnica 
   Sklad 
   Revízie 
   Správa cintorína 
   Zákazky 
   Kniha porúch 
   Výroba 
   Plán opráv 
   Objednávky 
   Sezzam 
   EIS 
Ponuka 
   Cenník služieb 
   Vaše otázky 
Kontakt 
   Podpora 
 
Zákazky
Systém Zákazky predstavuje detailnú evidenciu zákaziek s mnohými funkciami: evidencia podrobností každej práce v zákazke, pre každú prácu zoznam pracovníkov a ich odpracovaného času, strojov použitých v každej práci, strojov a zariadení na ktorých sa pracovalo, určenie miesta (ulice) každej práce a v rámci miesta určenie objektov práce.
Ďalšími súvisiacimi funkciami sú evidencia ulíc a objektov nachádzajúcich sa na uliciach mesta (pasportizácia), evidencia odberných miest elektrickej energie, evidencia partnerov a cenník vykonávaných prác. Systém umožňuje veľmi podrobné filtrovanie zákaziek podľa mnohých kritérií.
Systém je určený pre väčšie firmy, kde je potrebná presná evidencia všetkých detailov prác. Typickým používateľom programu sú technické služby mesta. Zákazky sa evidujú v členení na zákazky pre externých zákazníkov a vnútropodnikové výkony.
Sieťová funkcia softvéru zabezpečuje dostupnosť údajov pre všetkých vybraných používateľov a zároveň vymedzenie oblastí, do ktorých má konkrétny používateľ právo zapisovať a v ktorých môže iba prezerať údaje.
Systém je otvorený a je možné ho upraviť presne podľa vašich potrieb.
Používateľ programu:
  • Technické a záhradnícke služby Michalovce

  • © 2007 AZsoft, www.azsoft.sk, E-mail: azsoft@azsoft.sk