English version English
version
WWW, sw, hw
Úvod 
Produkty 
   Autoservis 
   Doprava 
   Výroba Uni 
   Provízie 
   Vrátnica 
   Sklad 
   Revízie 
   Správa cintorína 
   Zákazky 
   Kniha porúch 
   Výroba 
   Plán opráv 
   Objednávky 
   Sezzam 
   EIS 
Ponuka 
   Cenník služieb 
   Vaše otázky 
Kontakt 
   Podpora 
 
Energetický informačný systém
Energetický informačný systém (EIS) je určený na sledovanie spotreby rôznych druhov energií: elektrickej energie, chladu, tepla, plynov, atď. Slúži tiež na ďalšie prevádzkové potreby ako napríklad sledovanie prúdu, výkonu, prietoku, doby behu strojov a rôzne technologické výpočty. Informácie z EISu slúžia na detailnú analýzu parametrov médií a následné zníženie ich spotreby a tým aj nákladov firmy na energie.
Systém je založený na princípe zberu údajov prostredníctvom koncentrátorov, ku ktorým sú pripojené snímacie zariadenia. Koncentrátory sú pripojené k technologickej počítačovej sieti. Sledovanie aktuálnych aj historických hodnôt je možné z pracovných staníc siete, na ktorých je nainštalovaný klientský program EIS. Ako klient sa môžu využívať existujúce počítače v organizácii.
Údaje sa dajú zobraziť v textovej, vizualizačnej a grafickej forme. Grafické zobrazenie umožňuje presné sledovanie priebehu aktuálnych hodnôt alebo hodnôt z histórie. Program poskytuje mesačné a tiež priebežné bilancie spotreby. Údaje je možné priamo exportovať do programu Microsoft Excel a ďalej ich spracovávať na technické alebo ekonomické účely.
Systém pracuje s rôznymi druhmi snímačov:
 • merače chladu Schlumberger
 • elektromery s vysielačom
 • merače firmy OneSoft (steamtronic, gastronic, maxtronic, FC200, ...)
 • merače pary FP93
 • senzory LON
 • prístroje s rozhraním RS232 alebo RS485
 • prúdové a napäťové prevodníky
 • Použité technológie:
 • Echelon LON Works, LNS DDE server
 • Siemens Simatic S7-200
 • Borland Delphi
 • Databázový systém Paradox
 • Microsoft Excel
 • Microsoft COM, DCOM
 • Software602 SQL server WinBase602

 • © 1998-2000 AZsoft, www.azsoft.sk, E-mail: azsoft@azsoft.sk