English version English
version
WWW, sw, hw
Úvod 
Produkty 
   Autoservis 
   Doprava 
   Výroba Uni 
   Provízie 
   Vrátnica 
   Sklad 
   Revízie 
   Správa cintorína 
   Zákazky 
   Kniha porúch 
   Výroba 
   Plán opráv 
   Objednávky 
   Sezzam 
   EIS 
Ponuka 
   Cenník služieb 
   Vaše otázky 
Kontakt 
   Podpora 
 
Plán opráv
Program na vytváranie ročných a mesačných plánov opráv strojných, elektrotechnických a iných zariadení. Plánovanie je založené na mesačných a viacmesačných cykloch opráv zariadení. Program pracuje v operačnom systéme Windows.
Hlavné črty programu:
 • členenie plánovania podľa stredísk prevádzky a stredísk údržby
 • zapisovanie, zobrazenie a tlač ročného plánu
 • prispôsobenie programu k súčasnému spôsobu plánovania (BO, SO, RE, atď.)
 • ročná a mesačná rekapitulácia podľa kategórií opráv
 • vytváranie a tlač mesačných plánov
 • jednoduchý spôsob prenosu existujúcich údajov do nasledujúceho roka
 • ďalšie rozširovanie funkčnosti je možné na základe dohody
 • Používatelia programu:
 • Chemes, a.s.
 • EKOL
 • PANJAN, s.r.o.

 • © 1998-2023 AZsoft, www.azsoft.sk, E-mail: azsoft@azsoft.sk