English version English
version
WWW, sw, hw
Úvod 
Produkty 
   Autoservis 
   Doprava 
   Výroba Uni 
   Provízie 
   Vrátnica 
   Sklad 
   Revízie 
   Správa cintorína 
   Zákazky 
   Kniha porúch 
   Výroba 
   Plán opráv 
   Objednávky 
   Sezzam 
   EIS 
Ponuka 
   Cenník služieb 
   Vaše otázky 
Kontakt 
   Podpora 
 
Sklad
Sklad predstavuje systém na vedenie skladového hospodárstva určený pre stredné firmy a veľké podniky. Skladové hospodárstvo sa vedie na viacerých skladoch, pričom základné údaje skladových kariet sú zdieľané medzi skladmi.
Prihlasovanie používateľov do programu prebieha na základe mena a hesla a všetky operácie v sklade sú presne identifikované podľa používateľa.
Sieťová funkcia softvéru zabezpečuje dostupnosť údajov pre všetkých vybraných používateľov a zároveň samostatné vymedzenie práv pre každý sklad (prezeranie, príjem, výdaj, prehľady).
Hlavné súčasti programu:
  • skladové karty
  • príjemky
  • výdajky
  • prehľady
  • Používatelia programu:
  • Chemes a.s.
  • For Mix s.r.o.
  • Prefil Slovakia s.r.o.

  • © 2004-2010 AZsoft, www.azsoft.sk, E-mail: azsoft@azsoft.sk