English version English
version
WWW, sw, hw
Úvod 
Produkty 
   Autoservis 
   Doprava 
   Výroba Uni 
   Provízie 
   Vrátnica 
   Sklad 
   Revízie 
   Správa cintorína 
   Zákazky 
   Kniha porúch 
   Výroba 
   Plán opráv 
   Objednávky 
   Sezzam 
   EIS 
Ponuka 
   Cenník služieb 
   Vaše otázky 
Kontakt 
   Podpora 
 
Doprava
Doprava je systém určený pre potreby dopravných firiem alebo firiem realizujúcich vlastnú dopravu materiálov a tovaru. Obsahuje evidenciu jázd, denných výkazov, vozidiel, vodičov a prepravovaných materiálov. Druhou časťou je fakturácia, fakturovať je možné vybrané jazdy z rôznych denných výkazov alebo priamo dopísať fakturované položky.
K ďalším možnostiam programu patrí členenie na strediská, evidencia obchodných partnerov, odvozné a dovozné miesta, trasy so stanovenými kilometrami, druhy prevážaných materiálov, druhy strojov a evidencia strojov a vozidiel.
Prihlasovanie do programu prebieha pomocou mena a hesla a každému používateľovi je možné priradiť oblasti, ktoré má právo prezerať, a do ktorých aj zapisovať. Možnosť sieťovej funkcie zabezpečuje dostupnosť údajov pre všetkých vybraných používateľov v sieti.
Cena jednopoužívateľskej verzie programu je 400 €.
Na požiadanie Vám zašleme demoverziu progamu.
Systém je otvorený a je možné ho upraviť podľa vašich potrieb.
Používatelia programu:
  • CHEMES a.s. Humenné
  • JKF Doprava s.r.o.

  • © 2023-2010 AZsoft, www.azsoft.sk, E-mail: azsoft@azsoft.sk