English version English
version
WWW, sw, hw
Úvod 
Produkty 
   Autoservis 
   Doprava 
   Výroba Uni 
   Provízie 
   Vrátnica 
   Sklad 
   Revízie 
   Správa cintorína 
   Zákazky 
   Kniha porúch 
   Výroba 
   Plán opráv 
   Objednávky 
   Sezzam 
   EIS 
Ponuka 
   Cenník služieb 
   Vaše otázky 
Kontakt 
   Podpora 
 
Vrátnica
Vrátnica je program slúžiaci predovšetkým na evidenciu návštev prichádzajúcich do podniku. Nahrádza písomnú evidenciu vedenú vo forme knihy návštev a zabezpečuje tlač návštevných lístkov. Umožňuje rýchle a jednoduché vyhľadávanie informácií a tlač ľubovoľných prehľadov návštev.
Systém je určený pre stredne veľké firmy a veľké podniky, u ktorých je presná a operatívna evidencia návštev nevyhnutnosťou. Návštevy môžu byť na jednom pracovisku evidované súčasne pre viac firiem.
Prihlasovanie do programu pomocou mena a hesla zabezpečuje aj ochranu citlivých údajov pred neoprávneným použitím.
Cena jednopoužívateľskej verzie programu je 230 €.
Na požiadanie Vám zašleme demoverziu progamu.
Hlavné funkcie programu:
 • evidencia návštev - údaje o návštevníkovi a navštívenom
 • tlač návštevných lístkov
 • evidencia prichádzajúcich vozidiel
 • tlač povolení na vstup pre vozidlá
 • telefónny zoznam prepojený so zoznamom pracovníkov v podniku
 • evidencia dlhodobých povolení pre osoby a vozidlá
 • evidencia povolení vstupu pre bicykle
 • Používatelia programu:
 • Chemes, a.s.
 • Bytové družstvo Humenné
 • Vegum, a.s.
 • Bukóza Holding, a.s.

 • © 2003-2023 AZsoft, www.azsoft.sk, E-mail: azsoft@azsoft.sk